Op 1 mei 2020 is het precies 10 jaar geleden dat de rechtsvoorganger van OFS, oftewel Ooijendijk Financial Services v.o.f. is opgericht.

Een collectieve afspraak met de Coöperatie Eerste Divisie om betaald voetbalorganisaties (bvo’s) te ondersteunen bij de totstandkoming van de financiële rapportages aan de KNVB en bij de financiële administratie vormde in 2010 de eerste opdracht en daarmee de basis voor de oprichting van Ooijendijk Financial Services v.o.f.

Deze collectieve afspraak bleek ‘een schot in de kruising’. In die periode verkeerden veel bvo’s in financieel moeilijke tijden en was de behoefte aan ondersteuning en inzicht in de financiën groot. Waar het begon met vooral het schrijven van de financiële rapportages voor de KNVB breidde de dienstverlening aan bvo’s zich snel uit tot bredere ondersteuning bij de financiële administratie en het verzorgen van managementinformatie voor de directie en het bestuur.

Hiermee werd de kiem gelegd voor de samenwerking met AFAS en de implementatie van AFAS Software bij veel bvo’s. Een belangrijke ontwikkeling in de professionalisering van de administratieve organisatie van bvo’s en voor de dienstverlening van OFS. Deze ontwikkeling zet zich tot op de dag van vandaag door naar de professionalisering en optimalisatie van de gehele bedrijfsvoering van diverse organisaties.

Naast de uitbreiding van onze dienstverlening is in de loop der jaren ook de klantenportefeuille uitgebreid naar organisaties buiten het betaald voetbal en de sport. Deze groei leidde tot een nieuwe strategie en uiteindelijk ook tot rebranding van Ooijendijk Financial Services v.o.f. met als resultaat de toepassing van onze nieuwe merknamen (OFSsport, OFSconsultancy en OFScontrolling) en een nieuwe huisstijl in 2017.

Vandaag, 1 mei 2020, kijken we met veel trots terug op een mooi decennium, waarin veel is bereikt. Daarvoor willen wij onze (voormalige) medewerkers en klanten met wie wij de afgelopen tien jaar hard en met veel plezier hebben gewerkt enorm bedanken! De medewerkers bedanken we voor hun loyaliteit en inzet. Onze klanten willen we bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking.

We vieren bovendien niet alleen ons 10-jarig jubileum, maar ook dat we een organisatie hebben staan met klanten en een team waar we trots op zijn. Een organisatie waarmee wij met heel veel vertrouwen en ambitie onze huidige positie blijven versterken en verder willen groeien om ‘aan de top te blijven’.

Directie OFS