Roda JC en OFSsport gaan samenwerking intensiveren

Roda JC heeft de financiële administratie volledig uitbesteed aan OFSsport. Ook op het gebied van controlling zal OFSsport ondersteunen, onder andere door maandelijkse up-to-date rapportages, zodat het bestuur en de raad van commissarissen relevante sturingsinformatie krijgen. Op deze manier ondersteunt OFSsport het management van Roda JC om gebalanceerde en toekomstgerichte keuzes te kunnen maken inzake horeca, voetbalacademie, voetbal en operatie.